Průmyslové lakování

V nabídce společnosti CRA, a.s. pro průmyslové lakování se nachází široký sortiment materiálů, jehož základ tvoří produkty společností AkzoNobel, DuPont a Dichem. Našimi dalšími partnery jsou jak domácí, tak významní zahraniční dodavatelé nátěrových hmot, zvoleni dle aktuálních i dlouhodobých požadavků zákazníků na českém trhu tak, že jsme schopni pružně reagovat na další konkrétní požadavky.

Základní produktová skladba:

  • kompletní systémy určené pro lakování dopravní, stavební, zemědělské, komunální atd. techniky, pro s důrazem na kvalitu produktů a doplňkových služeb, zákaznicky atraktivní poměr kvalita/cena.
  • nátěrové hmoty vhodné pro povrchovou úpravu různorodých podkladových materiálů: kovy, plasty, dřevo, lamináty aj., které nacházejí uplatnění při finální povrchové úpravě výrobků všech strojírenských oborů, antikorozní ochraně stavebních konstrukcí a lakování např. přepravních kontejnerů, ale i jako materiály se speciálními vlastnostmi (vysoká tepelná odolnost, vzhledové efekty, zvýšená chemická a mechanická odolnost okolnímu prostředí aj.)
  • moderní vodou ředitelné nátěrové hmoty, které vyhovují současné legislativě, budoucím trendům v lakování, s minimálními nároky na změny dosavadních technologických postupů a zvyklostí.